Účast na mezinárodním festivalu filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody

Mezinárodního festivalu filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody, který se konal ve dnech 9. – 12. června 2016 ve Slovenské republice u příležitosti celostátní výstavy „Polovníctvo a Príroda 2016″ v Nitře na výstavišti „Agrokomplex“. Se zúčastnil náš člen Jindřich Blahak se třemi filmy a to Skorec vodní – oceněn druhým místem, 365 metrů a Liščí víkend- oceněn diplomem.

diplom01   diplom02

Mezinárodní festival filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody

Mezinárodní festival filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody se bude konat ve dnech 9 – 12. června 2016 ve Slovenské republice u příležitosti celostátní výstavy „Polovníctvo a Príroda 2016″ v Nitře na výstavišti „Agrokomplex“. Pokud má někdo ze členů a příznivců Klubu zájem zaslat některé své soutěžní snímky, bližší informace získá „zde.

Pokud by někdo měl zájem tuto akci obeslat některými ze svých jakož i třeba našich společných titulů vzniklých činností tvůrčí skupiny, ať prostřednictvím „Mám dotaz“ podá krátkou informaci předsedovi Klubu, že má zájem o prezentaci na této akci s krátkou zprávou o množství a názvech titulů.

Setkání Rady Klubu v Dolní Čermné 12 – 14.2.2016

Ve dnech 12. – 14. 2. 2016, proběhlo jednání Rady Klubu v Dolní Čermné, na statku u Maříků, okres Ústí nad Orlicí. Podle informací, které jsme sdělovali na našich stránkách od konce roku 2015, byl schválen nový návrh Organizačního řádu Klubu, pro roky 2016 – 2020, který bude zaslán do ústředí ČMMJ, z.s., dle požadavků, které jsme od ČMMJ obdrželi. Dále se Rada Klubu zabývala materiály  video a fotografické tvorby členů a příznivců Klubu a Tvůrčí skupiny Klubu a jejich zveřejnění na webu Klubu, v nejkratším možném čase. Také se Rada Klubu zabývala určitými návrhy na zajištění Setkání Videoklubu ČMMJ na Tříletém mlýně u Kdousova ve třetím týdnu měsíce srpna 2016. Otázka zajištění odborného Semináře 2016 zůstává zatím otevřená a bylo doporučeno posečkat až do doby, která bude následovat po jednání KPK ČMMJ, z.s.