Mezinárodní festival filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody

Mezinárodní festival filmů s tématikou Myslivosti a Ochrany přírody se bude konat ve dnech 9 – 12. června 2016 ve Slovenské republice u příležitosti celostátní výstavy „Polovníctvo a Príroda 2016″ v Nitře na výstavišti „Agrokomplex“. Pokud má někdo ze členů a příznivců Klubu zájem zaslat některé své soutěžní snímky, bližší informace získá „zde.

Pokud by někdo měl zájem tuto akci obeslat některými ze svých jakož i třeba našich společných titulů vzniklých činností tvůrčí skupiny, ať prostřednictvím „Mám dotaz“ podá krátkou informaci předsedovi Klubu, že má zájem o prezentaci na této akci s krátkou zprávou o množství a názvech titulů.

Setkání Rady Klubu v Dolní Čermné 12 – 14.2.2016

Ve dnech 12. – 14. 2. 2016, proběhlo jednání Rady Klubu v Dolní Čermné, na statku u Maříků, okres Ústí nad Orlicí. Podle informací, které jsme sdělovali na našich stránkách od konce roku 2015, byl schválen nový návrh Organizačního řádu Klubu, pro roky 2016 – 2020, který bude zaslán do ústředí ČMMJ, z.s., dle požadavků, které jsme od ČMMJ obdrželi. Dále se Rada Klubu zabývala materiály  video a fotografické tvorby členů a příznivců Klubu a Tvůrčí skupiny Klubu a jejich zveřejnění na webu Klubu, v nejkratším možném čase. Také se Rada Klubu zabývala určitými návrhy na zajištění Setkání Videoklubu ČMMJ na Tříletém mlýně u Kdousova ve třetím týdnu měsíce srpna 2016. Otázka zajištění odborného Semináře 2016 zůstává zatím otevřená a bylo doporučeno posečkat až do doby, která bude následovat po jednání KPK ČMMJ, z.s.

Nejnovější informace z Videoklubu ČMMJ

Členové ČMMJ, příznivci Klubu, vážení hosté a návštěvníci webových stránek Videoklubu ČMMJ. Jak jsme Vás již informovali, Videoklub ČMMJ bude i v roce 2016 pořádat odborný seminář s tématikou video a fotografické tvorby v přírodních podmínkách. Pokud naše www stránky navštěvujete častěji, pak jste zjistili, že Klub zasáhla osudová rána – úmrtí jednoho ze zakládajících členů Klubu a dlouhodobého jednatele Ing. Antonína Krieglera.

Naši upoutávku na tuto významnou osobnost a to nejen našeho Klubu jsme přesunuli do oddílu stránek, který jsme nazvali: Vzpomínáme

Žádáme členy, příznivce i seminaristy Klubu, kteří se účastnili od roku 1998 akcí, které Videoklub ČMMJ pořádal, zda by neposkytli ze svých video a fotografických archívů záběry, na kterých se: Prof. Ing. Josef Hromas CSc, PhDr Ctibor Babička CSc, Ing. Štěpán Műller, Ing. Antonín Kriegler a účastníci akcí vyskytují. Bližší informace o akci „nezapomeneme“ je možno získat a konzultovat s předsedou Klubu Jiřím Vlčkem. Viz: Mám dotaz

Z uvedeného důvodu je pochopitelné, že některé termíny se začátkem roku posunuly a akce, které byly plánované na měsíc leden se přesouvají: na únor jednání Rady Klubu a první setkání účastníků semináře 2016 „Na čumendu“ až na měsíc březen.

Po únorovém jednání Rady Klubu budou časové údaje a místa konání semináře 2016 zveřejněny a akce Tvůrčí skupiny Videoklubu ČMMJ v roce 2016 také.

Děkujeme za pochopení. Více v odkazu: Seminář 2016