Historie a poslání

VIDEOKLUB ČMMJ

(ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY).

Zkráceně: Videoklub ČMMJ.

Založen : 11. dubna 1998 v Bechyni.

fotograf Založení Videoklubu ČMMJ

Kdo je v pojetí Videoklubu ČMMJ myslivcem

Hlavním posláním Videoklubu ČMMJ je podpora tvůrčí video popřípadě zájmové fotografické tvorby členů ČMMJ (kteří o to projeví zájem), ale i nečlenů ČMMJ z řad občanů, kteří mají zájem o aktivní video nebo fotografickou činnost v přírodních podmínkách a honitbách, dotýkající se zájmové tvorby v oblastech České Myslivosti a ochrany přírody.

Posláním Videoklubu ČMMJ je také zajišťování setkání těchto zájemců se členy a příznivci Klubu tzv.: „Na čumendu“, (pro jejich základní orientaci v klubovém vzdělávacím systému) na příklad prostřednictvím odborných seminářů, ale také umožňovat praktická setkání se členy Tvůrčí skupiny Klubu a jejími lektory na předem dohodnutých tématech a místech.

Posláním Videoklubu ČMMJ je také (kromě jiných zájmových činností směrovaných do přírody, honiteb, obor a míst zajímavých z hlediska podstaty založení Klubu), pořizování video a foto záznamů (jeho Tvůrčí skupiny) z akcí, kterých je ČMMJ pořadatelem (zajišťovatelem), jejich následné zpracování a předání k jejich medializaci na webových stránkách ČMMJ.cz, Myslivost.cz, Za přírodou.cz a webu Videoklubu ČMMJ.

VIDEOKLUB ČMMJ – Kdo jsou členové a kdo příznivci Klubu.

Člen ČMMJ (který má uhrazen členský příspěvek na dané období) má právo využívat výhod daných mu členstvím v ČMMJ, tedy i členstvím v Klubu, který je součástí ČMMJ. Členem Videoklubu ČMMJ se může stát každý člen ČMMJ, pokud projeví zájem a splní podmínky stanovené Organizačním řádem Klubu.

Členem Videoklubu ČMMJ se může stát i občan ČR, (který není členem ČMMJ, z.s.) za předpokladu dodržení podmínek stanovených OŘ Videoklubu ČMMJ. Zásadní podmínkou je po absolvování semináře uhrazení příslušného členského příspěvku u ČMMJ.

Příznivcem Videoklubu ČMMJ se může stát člen ČMMJ, který nemá zájem stát se členem Klubu, ale spíše by mu vyhovoval statut „Příznivce Klubu“ pro činnosti, které od toho očekává. V případě takového rozhodnutí postačí vyplnit přihlášku (na Webu Klubu) na nejbližší akci Klubu. Zde již lze dohodnout pravidla možné spolupráce s Klubem a jejich vzájemné nastavení.

Příznivcem Videoklubu ČMMJ se může stát také občan ČR starší 18 let, který uznává hodnoty a aktivity pro které byl Klub ČMMJ založen, zajímá se o Českou myslivost (ochranu přírody z toho nevyjímaje) a snaží se svá poznání zachycovat tvůrčí video nebo zájmovou fotografickou tvorbou, po případě získáváním záznamů hlasových projevů přírody.

Podmínky za jakých je možné stát se členem nebo příznivcem Klubu, jsou uvedeny v Organizačním řádu Videoklubu ČMMJ, který je na Webu vždy v poslední aktualizované podobě. Morální, členy Klubu uznávaná pravidla jsou uvedena v Klubovém desateru.

Webové stránky Klubu nabízí návštěvníkům již daleko větší prostor než v době nedávné. Přibyly jejich podstatné části – možnost komunikace (Mám dotaz), osobní prezentace a záznamy z akcí Klubu nebo ČMMJ pořádaných, ale také jsou propojeny s webovými stránkami ČMMJ.cz, Myslivost.cz a Za přírodou.cz, tedy s weby na kterých může každý získat nejpřesnější informace o České myslivosti a dění v Českomoravské myslivecké jednotě a orientovat se tak ve své životní zálibě.

Videoklub_Znak

17.12.2015

Jiří Vlček

předseda Videoklubu ČMMJ