2015-11-28 Rada Klubu Dolní Čermná

Ve dnech 27. – 29.11.2015, proběhlo jednání Rady Videoklubu ČMMJ v Dolní Čermné, na statku pan Ing. Maříka. Účastníci byli seznámeni se závěry týkající se Videoklubu ČMMJ, z jednání Sboru zástupců ČMMJ, ze dne 17.11.2015. Dále byli projednány organizační a provozní věci klubu na rok 2016.