2015-08-04 Odborný seminář 2015 I. část Kdousov

„V prvním týdnu měsíce srpna 2015 se na Tříletém mlýně u Kdousova okres Třebíč uskutečnilo setkání členů a příznivců Videoklubu ČMMJ, které bylo i druhou částí „Odborného semináře 2015“ Videoklubu ČMMJ. Tak, jako v roce 2014 byla už od měsíce března připravována specifická zaměření video a fotografické tvorby.

Součástí setkání byly předem připravené doprovodné programy (podle požadavků účastníků z první části semináře), ale i náměty členů Tvůrčí skupiny Klubu, které se svou podstatou dotýkaly poslání Videoklubu ČMMJ.

V prvním případě se jednalo o praktické nácviky získávání video a fotografických záběrů z  prostředí, které jsou rozdílné přírodními zákonitostmi. Záměrem tedy bylo umožnit nácviky praktické dovednosti členům a příznivcům Klubu se členy Tvůrčí skupiny Klubu, ale také se členy okolních mysliveckých sdružení.

Hned úvodem setkání byl zajištěn praktický nácvik získávání video a fotografických záběrů leteckým snímkováním krajiny a meandrů řeky Dyje s Vodní nádrží Vranov. Záběry účastníci prováděli s rogala pilotovaného exmistrem světa Jiřím Zítkou. Předpokládaným výsledkem bylo zkvalitnění vlastní prezentace členů a příznivců Klubu na webových stránkách Klubu.

Další část setkání byla zaměřena vábení zvěře v podání mistra vábiče evropské třídy Václava Svobody, který byť hendikepován svým zraněním si osobním šarmem, osobitým přístupem a profesionálně zvládnutou přednáškou získal účastníky na svou stranu. Nejen, že jsme se měli na co dívat, čemu se zájmem naslouchat, do přednášky o vábení zvěře osobně vstupovat se svými dotazy, ale také mnohému se (včetně přítomných členů okolních honiteb) z jeho znalosti přírody přiučit. Velmi ceněno bylo zvláště jeho praktické předvádění v okolní honitbě při ještě doznívající srnčí říji, kde dokázal užaslým kameramanům Tvůrčí skupiny Videoklubu nesmírnou krásu vábení zvěře, správného to výkladu k pojmu Myslivost, ale i svého vlastního mistrovství.

Setkání pokračovalo další, velmi zdařilou doprovodnou akcí, kterou zajišťoval se členy Tvůrčí skupiny Klubu režisér Vojtěch Fatka. Zajistil ukázku praktického nasvětlení (luminizaci) prostorů pro filmové scény. Ozářil svíčkami celý prostor mlýna a jeho okolí. Osobně vysvětloval účastníkům taje filmových, video a foto záběrů v takto upraveném prostředí. Napsat zde musím, že i tento „čtvrteční“ večer se zapsal jeho pojetím mezi nezapomenutelné. Snad můžeme doufat, že nejen svou profesí režiséra, ale i velkého myslivce náš příznivec a dlouhodobý člen Klubu tímto nevystřílel všechna svá odborná tajemství, a že i pro rok 2016 a další roky připraví návrhové fantazie pro akce Videoklubem ČMMJ pořádané.

Kouzelné prostředí Tříletého Mlýna, jeho vybavenost, navýsost nejen ubytování, ale i vynikající kuchyně, jakož i přívětivé a klidné prostředí posloužilo všem účastníkům k osobním jednáním, vycházkám směrovaných do okolních přírodních enkláv k odzkoušení získaných nezištných informací a tím k praktickému poznávání naší společné záliby.

Nutné je také zveřejnit, že díky oboustranné dohodě s vedením ZD Police, jsme získali nezištnou pomoc pro zajištění úprav přírodního „letiště“ a jeho startovní plochy a tím bylo všem umožněno létání a jeho maximální bezpečnost. Díky této dohodě bylo všem (kteří o výšiny projevili zájem) umožněno se prolétnout pod křídly motorového rogala řízeného exmistrem světa Jiřím Zítkou nad celým intravilánem jimi obdělávaných polností, plochami okolních honiteb, ale i vodami bájné řeky Dyje, na jejímž toku byla utvořena vodní nádrž Vranov.

Improvizovaná „učebna“ vybavena projektovou technikou sloužila k promítání skript semináře, ale i filmečků s přírodní a mysliveckou tématikou. Nedílnou součástí této „učebny“ byla také individuální výuka úprav fotografií a střihu videa pro ty účastníky, kteří o to včas požádali.

Po každodenních nevšedních zážitcích jsme vždy i díky teplému počasí podlehli osmimístné vyhřívané vířivce, která k příjemnému a přátelskému ovzduší přímo vyzívala. Jen ti, kteří se těchto celodenních „čvachtáníček“ účastnili ví, jak byly mnohdy potřebné!

Poděkovat zde musíme také OMS (Okresnímu mysliveckému spolku) Třebíč a některým členům z okolních honiteb, kteří nezištně pomohli tuto akci Videoklubu ČMMJ v roce 2015 zajišťovat. Bez jejich nezištné a veskrze přátelské výpomoci by se žádná akce podobného typu a zvláště zaměření (ani v budoucnu) nemohla uskutečnit.

Co více, bychom si mohli přát, než se opět za rok (ve třetím týdnu měsíce srpna 2016) v překrásném „Wlčím údolí“ ozdobeném jeho perlou Tříletým mlýnem ve zdraví a s novým projektem setkali.

Foto a video materiály se budou zveřejňovat v oddíle „Záznamy z akcí“ ihned po novoroční Radě Klubu. Je totiž nanejvýše nutné již s konečnou platností dořešit získávání, zpracování a také předávání (zasílání) obrovského množství digitálních dat, které již E-maily nelze zasílat (zvláště videa), lépe řečeno bezplatně předávat správci webu k jejich zařazení a zveřejnění. Nejedná se však jen o presentační materiály z úspěšné akce na Tříletém Mlýně v srpnu a z dalších akcích v roce 2015, ale o nalezení odpovídajícího řešení pro sumarizaci a zveřejňování textových, foto a video materiálů ze všech akcí, které za svou 18letou historii Videoklub ČMMJ zajišťoval nebo se akcí pořádaných ČMMJ účastnil. Bude to nelehký úkol nejen z hlediska záliby členů a příznivců Klubu (již delší dobu diskutovaný), ale také nutnost pro kvalitní spolupráci se zakladatelkou Videoklubu: ČMMJ z.s. v letech následných. Dobrým radám a nezištné spolupráci se meze nekladou – viz: Mám dotaz