Skripta Videoklubu ČMMJ

V odkazu „Skripta“ přibyl záznam první části vyukových Skript Videoklubu ČMMJ. Postupně budou přidáváný další části.