Aktuální informace

Dolni Cermna-01 V textuOd pátku 25. 8. 2017 bylo až do neděle 27. 8. 2017 zajištěno setkání členů Rady Klubu a členů Tvůrčí skupiny s pozvanými příznivci Klubu. Tato akce byla zajištěna na statku u Maříků v Dolní Čermné. Okres Ústí nad Orlicí.Důvodem setkání se stala nutnost projednání a možného doplnění návrhu nového Organizačního řádu Klubu, který jsme obdrželi od pověřeného zástupce OPK ČMMJ Ing. Jiřího Zemana se sdělením, abychom náš stávající OŘ urychleně dali do souladu s novými stanovami ČMMJ a zaslali ho urychleně ke schválení Myslivecké Radě ČMMJ.

Dále bylo nutné již v toto čase projednat zajištění možné spolupráce Klubu při akcích ČMMJ v roce 2018 pořádaných a také návrh pořádání nového odborného semináře v roce 2018 pro členy ČMMJ s předpokládaným zapojením dotčených OMS do jeho průběhu, ale také návrh na pořádání video soutěže na www stránkách Klubu pro členy ČMMJ.

Svou účast si zajistili i příznivci Klubu (členové ČMMJ), kteří jsou aktivní ve spolupráci s Tvůrčí skupinou Klubu a mají zájem realizovat určité náměty dotýkající se „video tvorby“ v oblastech s mysliveckou a přírodní tématikou.

Délka setkání byla vynucena časovými možnostmi účastníků tohoto setkání.

Návrh nového Organizačního řádu s doporučenými úpravami, který podléhá schválení Mysliveckou Radou ČMMJ zveřejňujeme v oddíle „Organizační řád“ a jako takový je uložen v materiálech Rady Klubu.

 

Jiří Vlček,

předseda Klubu

a

Miroslav Bořík,

místopředseda Klubu.